Danskt band. 240 s. Omslagsillustration Per Åhlin. Utgivningsår 2007

Utgivningsår: 2007

ISBN: 9789185703074

Tack, modernismen för den tid som varit

En bok om modern och omodern poesi

169 kr

Förr var det en stor publik händelse när någon av landets ledande poeter publicerade en ny diktsamling. Poesin ansågs självklart utgöra en väsentlig del av landets offentliga liv.

Så är det inte längre. I dag får poeterna i bästa fall nöja sig med kritikersuccéer. Diktsamlingspoesin hamnar i regel långt utanför den så kallade kulturdebatten, betraktad som en exklusiv klubb för redan invigda.

Från publik synpunkt har den modernistiska poesin – på enstaka undantag när – blivit ett stort fiasko. Modernismens pionjärer beskrev föregående epokers estetiska ideal som tillgjorda och fjärmade från talspråk och därmed från folket. Det är en anklagelse som i lika hög grad kan riktas mot modernismen idag, menar Göran Palm i Tack, modernismen, för den tid som varit!

Redan som ung modernistisk poet tvivlade Göran Palm på modernismen. Den moderna poesin satt i fängelse, menade han. Den försmäktade i en självförvållad isolering från den sociala gemenskapen, från den breda publiken, från det gemensamma talspråket, från politiken, från vetenskapen, kort sagt från samtidsvärlden.

Men den bok Göran Palm skrev på i början på sextiotalet blev aldrig klar. Först nu har han fullbordat den. I Tack, modernismen, för den tid som varit! har Göran Palm samlat de essäer som tillsammans beskriver en resa rakt igenom den lyriska modernismen. Här finns porträtt av poeter som Gunnar Ekelöf, Ezra Pound, Povel Ramel, Tadeusz Rózewicz och Evert Taube. Närmare hälften av kapitlen är nyskrivna eller förut opublicerade.

Göran Palm, född 1931, är en av de mest framträdande och mest mångsidiga författarna i sin generation. Han har skrivit en rad uppmärksammade böcker.

På sextiotalet gav han ut klassiska debatt­böcker som En orättvis betraktelse och Indoktrineringen i Sverige. På sjuttiotalet förnyade han arbetsplats­reportaget med böckerna om LM Ericsson. På åttiotalet inledde han sin stora krönika Sverige En vintersaga som fullbordades 2005.

Göran Palm har också varit verksam som redaktör för en rad populära antologier, bl.a. Mannens dikt om kärlek och Den svenska högtidsboken. Han är även aktiv i Föreningen Liv i Sverige, vars syfte är att dokumentera vanliga människors liv. 2006 erhöll han Ivar Lo-Johanssons personliga pris.

Sara Danius skrev i Dagens Nyheter

”… Palm [är] en kritiker på gott humör. Man gläds åt hans elakt skruvade iakttagelser av normalmodernistiska preferenser (stora poeter står av princip vid stora hav, inte vid insjöar)…

Och ibland blir man rent hänförd, som när man läser Göran Palms utläggning om den nyligen bortgångne Povel Ramels ordkonst – eller hans jämförande analys av Gunnar Ekelöf och Evert Taube. Det är essäistik när den är som bäst, självlysande.”

Jesper Högström i Expressen skrev />http://www.expressen.se/kultur/1.859352/sven-delblanc-kritik-och-essaistik.-goran-palm-tack-modernismen-for-den-tid-som-varit
“Eftersom modernismens och postmodernismens verklighetsbeskrivning har dominerat det svenska litterära klimatet så till den milda grad är det desto mer uppmuntrande att det finns folk som lyckats bryta sig ur den.[Göran Palm är] idealisk som idégivare för en tid när den svenska litteraturen är uppdelad i ett huvud utan kropp och en kropp utan huvud.”

“Poesidebatten har stormat över de svenska kultursidorna 2007, men Palms bok är utan konkurrens det viktigaste inlägget.” Olle Josephson i Clarté

“Det är upp och ner, hit och dit, gammalt och nytt, publicerat och opublice­rat – och det kan skyllas på klippboksgenren, men det kan också skyllas på att Palm inte tänkt fär­digt.”
Pelle Andersson i AB

Läs mer

Fler böcker av samma författare

Fler böcker inom samma kategorier

Vi två är ett

Vi två är ett är en både skoningslös och kärleks­full studie av Jean-Paul ­Sartres och Simone de Beauvoirs liv och verk, och det kom­p­l­i­ce­rade förhållandet dem emellan. Det är det första omfattande svenska origi­nal­ver­ket på detta tema.

199 kr

Om bildning

Bildning kan inte inte bara hämtas utifrån, utan också inifrån. Människan kan bilda sig själv. Men då krävs en levande inre röst. För att studera hur sådana självbildande processer kan gå till, har författaren Carl-Göran Ekerwald vänt sig till dagböcker av författare som Vilhelm Ekelund, Olav Hauge, Sigrid Kahle och Sara Lidman.

179 kr