Översättning Per Nyqvist
96 sidor
Häftad
Utkommer i serien Den lilla hammaren

Utgivningsår: 2015

ISBN: 9789187207518

Strangelove-effekten

Eller hur vi duperades till att acceptera ett nytt världskrig

59 kr

I filmen Dr Strangelove från 1964 skildrar Stanley Kubrick det kalla krigets yttersta galenskap: ett nukleärt världskrig. Den amerikanske presidenten rekommenderas att slå till först, eftersom det ”bara” leder till 10–20 miljoner döda …

Idag tycks en liknande galenskap ha gripit tag om det amerikanska imperiets ledning, hävdar John Pilger i Strange­love-effekten. Efter ­Jugoslavien 1999, Afghanistan 2001, Irak 2003 och Libyen 2011 – är det nu de två stora globala – och kärnvapenutrustade – rivalerna Ryssland och Kina som ska konfronteras, till synes till varje pris.

I boken tar John Pilger särskilt upp konflikt­härdar som Ukraina, Gaza, Afghanistan och Irak, men fördjupar sig också i mediernas och de intellektuellas roll i den pågående krigs­propagandan.

I kapitlet ”Beläg­ringen av Julian Assange är en fars”, visar han hur djupt involverat Sverige har varit när det gäller att desarmera en av de viktigaste kritikerna av USA:s herravälde.

OM BOKEN

“John Pilger har en egenskap som är ytterligt sällsynt, nämligen att rakryggat kallas saker vid dess rätta namn. Han har genomskådat propagandamaskinen för ett kommande storkrig. Pilger är helt enketl oumbärlig. Denna lilla skrift har en mycket stor tyngd.” Jan Bergsten i FiB/Kulturfront

OM FÖRFATTAREN

John Pilger är en australisk reporter och doku­mentärfilmare, som rapporterat från konfliktzoner­ över hela världen från 1960-talet och framåt. På svenska har tidigare utgivits Den dolda dagordningen (1999), Det vi inte fick veta (2001) och Friheten får vänta (2007).

UR BOKEN

Världens härskare vill inte bara ha Ukraina som en robotbas; de vill ha dess ekonomi. De vill ha Ukraina på grund av dess rika gastillgångar. Tillverkarna av genmodifierade utsäden, bland dem det beryktade företaget Monsanto, är ute efter Ukrainas bördiga åkerjord.

Framför allt är de ute efter Ukrainas mäktiga granne, Ryssland. De vill balkanisera eller stycka Ryssland och exploatera de största naturgastillgångarna i världen. Nu när polarisen smälter vill de ta kontrollen över Norra ishavet och dess energitillgångar samt över Rysslands långa kust mot ishavet. Deras man i Moskva var tidigare Boris Jeltsin, en alkoholist som skänkte bort landets näringsliv till väst. Hans efterträdare, Putin, har återupprättat Ryssland som suverän stat – däri består hans brott.

Det är uppenbart vilket ansvar vi andra har. Det består i att identifiera och avslöja krigshetsarnas fräcka lögner och att aldrig samarbeta med dem. Det består i att återuppväcka de stora folkliga rörelser som skänkte våra moderna imperiestater en bräcklig civilisation. Framför allt består det i att förhindra erövringen av oss själva: våra själar, vår mänsklighet, vår självrespekt. Om vi förblir tysta är det oundvikligt att vi blir besegrade, och då hotar förintelsen.

Läs mer

Fler böcker inom samma kategorier

Den diskreta världsmakten

I Den ­diskreta världsmakten gör den tyske journalisten ­Ernst Wolff en genomlysning av World ­Economic ­Forums historia och inflytande. Han beskriver hur stiftelsen successivt har byggts upp och idag är den ­globala elitens lobby­­orga­nis­a­tio­n nummer ett.

199 kr

Operation Z

I Operation Z gör den schweiziske tidigare underrättelseofficeren och Natomedarbetaren Jacques Baud en inträngande analys av Ukrainakriget­ och dess bakgrund.

209 kr