Översättning Lars Ohlsson
406 sidor
Inbunden

Utgivningsår: 2008

ISBN: 9789185703081

Slavskeppet

En historia om människor

199 kr

I mer än 300 år seglade slavskeppet över Atlanten, innan det förbjöds av England och USA för 200 år sedan.

Slaveriet på den amerikanska kontinenten är väl utforskat men lite har skrivits om själva skeppet som var dess förutsättning. I Marcus Redikers nya bok Slavskeppet står emellertid just denna farkost och det mänskliga drama som utspelade sig ombord i centrum.

Med hjälp av trettio år forskning i maritima arkiv lyckas han levande­göra slavhandeln och dess olika aktörer: Slavarna, skeppspojkarna, sjömännen och kaptenerna ombord. Finansiärerna och profitörerna i metropolerna runt Atlanten. Hajarna som jagade i skeppens kölvatten. Slaverimotståndarna vars kamp till slut satte stopp för det som kallats ”det mest storslagna dramat i de senaste tusen åren av mänsklighetens historia”.

Slavskeppet är inte bara en berättelse om en tragedi. Marcus Rediker skildrar också det mångskiftande och omfattande motstånd som de förslavade bjöd sina nya herrar. Trots att denna frihetskamp oftast bokstavligen var dödsdömd, levde dess anda vidare i den kreativa och livskraftiga afroamerikanska kulturen som föddes ombord på slavskeppet.

Marcus Rediker är professor i historia vid University of Pittsburgh. På svenska har tidigare utkommit Pirater – Sjöröveriets guldålder i Atlanten och Karibiska havet (Karneval 2006, 2007).

Marcus Rediker föddes 1951 i Owensboro, Kentucky, och växte upp i Nashville och Richmond. Han kommer från en arbetarklassfamilj med rötter i gruvorna och industrierna i Kentucky, Tennessee och Virginia. Förfäderna stammar från Wales, Skottland, Nederländerna och Cherokee­indianerna. Av tradition betraktar han sig som ”southerner”, politiskt som ett barn av sextio­talets nya vänster.

Marcus Rediker är idag professor och föreståndare för den historiska institutionen vid University of Pittsburgh. Han har – själv eller tillsammans med andra – skrivit fem böcker: Between the Devil and the Deep Blue Sea (1987), Who Built America? (första delen, 1989), The Many-Headed Hydra (2000), Pirater – Sjöröveriets guldålder i Atlanten och Karibiska havet (2004, sv. utgåva 2006, 2007) och Slavskeppet (2007). Böckerna har översatts till nio språk.

Marcus Rediker har genom åren varit engagerad i en rad olika rörelser för social rätt­visa och fred. På senare tid har han deltagit i den internationella kampanjen för att avskaffa dödsstraffet. Det var i detta arbete, i samtal med bland andra den svarte, dödsdömde fången Mumia Abu-Jamal, som tanken på att skriva Slavskeppet först väcktes hos honom. Då kom han att se dödsstraffet som ett modernt terror­system som likt slavsystemet hade starka kopplingar till ”ras”.

I en intervju för några år sedan berättade Marcus Rediker hur han ser på historieskrivningens roll:

”Att återfinna underifrånperpektivet är för mig, i sig själv, en akt av rättvisa. Det är ett uttryck för solidaritet med exploaterade och förtryckta folk – i alla tider. Jag tror också att det finns ett slags den folkliga historieskrivningens poetik. Om vi kan fånga något av poesin i kampen och få en glimt av allt det vackra och sanna som människor har försökt att åstadkomma, ofta under mycket svåra villkor och till priset av sina liv; om vi kan få dessa människor att tala, så kan vi använda deras exempel som inspiration och vägledning. Så ser i varje fall den stjärna ut som jag navigerar efter.”

För mer information, se Marcus Redikers hemsida

För ett föredrag om Slavskeppet se här

”I sin nya, mästerliga bok utforskar Marcus Rediker mer noggrant än någon annan hittills gjort det rikhaltiga material som de som deltog i människohandeln lämnat efter sig… Rediker har använt arkiven på ett enastående sätt; hans skarpa, medkännande blick har gjort åtskilliga fynd som andra författare i detta ämne, mig själv inkluderad, har missat.” Adam Hochschild i New York Times

”Eftersom jag forskar om slaveri och abolitionisterna har jag läst många böcker som rymmer förslavade människors skräckskildringar… Trots detta blev jag överväldigad av Marcus Redikers mästerliga, absorberande och hjärtekrossande bok Slav­skeppet. Med undantag för delar av Toni Morrisons Beloved och Charles Johnsons Middle Passage – båda romaner – har jag inte stött på någon skildring lika intensiv och fängslande som Redikers.” Jacqueline Bacon i The San Diego Union Tribune

”Vad gäller skildringen av slavskeppet når Rediker längre än andra historiker. Och endast få har arbetat hårdare än han för att lyfta fram de många historier som döljer sig i publicerade memoarer och arkiv. Även de som är insatta i ämnet kommer att bli förvånande av de detaljer som Rediker grävt fram.” Christopher Leslie Brown i The Nation

”Jag har svårt att uttrycka hur mycket jag beundrar denna bok… Genom att så starkt betona individuella erfarenheter motverkar Marcus Rediker den mänskliga tendensen att fly från fasor till bekväma abstraktioner. Vi står alla i tacksamhetsskuld till honom för det. Denna skildring av den atlantiska slavhandeln kommer sannolikt aldrig att kunna överträffas.” Barry Unsworth, författare till den Booker Prize-belönade romanen Sacred Hunger

”Jag var inte beredd på den starka känslomässiga kraften i Slav­skeppet. Läsningen gjorde att jag kunde känna de oskiljaktiga band jag har med de afrikanska förfäder som utgjorde slavskeppens last. Deras mod, intelligens och självrespekt, deras oerhörda ansträngningar att befria sig, påverkade mig så djupt att jag i flera dagar inte kunde stiga upp från sängen.” Alice Walker, författare till den Pulitzer Prize-belönade romanen Purpurfärgen

”Slavskeppet är ett kraftprov. Aldrig förr har verkligheten bakom slavhandeln blivit så mångsidigt och lyhört skildrad. Marcus Redikers djupa kunskaper om sjöfart sätter honom i stånd att rekonstruera livet och döden för dem som seglade på slavskeppen på ett mer levande och övertygande sätt än vad någon annan historiker hittills gjort. Jag är säker på att denna bok kommer att fortsätta att läsas så länge det finns männi­skor som vill förstå denna avgörande epok i den moderna världens födelse.” Robin Blackburn, professor i sociologi och författare till The Making of New World Slavery

”Slavskeppet var en maskin som producerade modernitet. Världens förändrades när det började trafikera Atlanten. Det förenade Europa, Afrika och den amerikanska kontinenten och gav upphov till enorm rikedom och obeskrivbar misär. Dessa fruktansvärda resor fortsätter att kasta sina skuggor över våra liv. Atlantens lysande historiker Markus Rediker besitter en unik kunskap om de materiella förändringar och den moraliska kris som slavskeppet ledde till. Slavskeppet är historia av bästa märke, välskriven, grundligt researchad och moraliskt kvalificerad.” Ira Berlin, professor i historia vid University of Maryland

”Slavskeppet är en bok som likt Begrav mitt hjärta vid Wounded Knee kommer att förändra vår syn på historien och oss själva.” Martín Espada, poet och författare

”Slavskeppet är verkligen en storartad och oroande bok – oroande inte bara för att den i detalj skildrar det våld och barbari som drabbar människor på den fria marknaden, utan också för att den påminner om att alla aktörer i detta drama är människor, även skeppets besättning. Slavskeppet är ingenting för den harhjärtade, men på samma sätt som de miljoner som gjorde denna resa i det förflutna har vi inget val. Vi måste göra upp med denna historia om vi vill förstå hur vår moderna, rasuppdelade och globaliserade ekonomi grundad på exploatering uppstod.” Robin D. G. Kelley, professor i historia vid Columbia University

”Atlantens mest framstående ’underifrån’-historiker har skrivit ett mästerverk. I denna mänskliga historia kan du höra klagosånger och skrik av smärta, liksom ljudet av det tumult som hörs när ett uppror inleds.” Peter Linebaugh, professor i historia vid University of Toledo

Läs mer

Fler böcker av samma författare

Amistad

Den 28 juni 1839 lägger slavskeppet La Amistad ut från Havanna och sätter kurs mot plantagerna i Puerto Príncipe för att leverera sin mänskliga last av fyrtionio män och fyra barn. Efter fyra dagar till havs gör de fångna uppror, dödar kaptenen och tar kontroll över skeppet. Allt i syfte att återvända till sina hem i Sierra Leone på andra sidan Atlanten.

199 kr

Pirater

”En fascinerande bok om piraterna som frihetspionjärer.” Sverker Lenas i DN

189 kr

Fler böcker inom samma kategorier

Ny

Navigationsexperten

Vad var orsaken till att mitt under det kalla kriget en kärnvapenbestyckad sovjetisk ubåt gick på grund i Gåsefjärden i Blekinge skärgård? Var det en navigationsblunder? Var det ett avsiktligt intrång? Vad var i så fall avsikten? I Navigationsexperten presenterar Ola Tunander nya fakta som kan förklara den till synes mystiska händelsen.

195 kr

Tio myter om Israel

Vår bild av den israelisk-palestinska konflikten bygger på en rad seglivade ­myter, menar den israeliske historikern Ilan Pappe. I Tio myter om Israel ­ställer han tio av de mest centrala myterna mot vad den historiska forskningen faktiskt säger.

185 kr

Andra världskrigets ursprung

I sitt klassiska historiska verk från 1961 ifrågasätter den berömde engelske historikern A.J.P. Taylor den ­”Hitlercentrerade” förklaringsmodellen till ­andra världskrigets utbrott.

199 kr