Översättning Stefan Lindgren
63 sidor
Hft
Utkommer i serien Den lilla hammaren

Utgivningsår: 2015

ISBN: 9789187207440

Kan Ukrainakonflikten lösas på fredlig väg?

Det diplomatiska spelet bakom avtalen i Minsk

55 kr

Många försök har gjorts för att lösa Ukrainakonflikten diplomatiskt. Hittills har alla miss­lyckats.

Den 12 februari 2015 under­tecknades en ny överenskommelse. Kommer den att hålla?

I Kan Ukrainakonflikten lösas på fredlig väg? gör juristen Alexander Mercouris en närstudie av krisens diplo­matiska historia.

Om mönstret från tidigare fredsprocesser upprepar sig ser det illa ut: Gång på gång har Ukraina brutit mot ingångna avtal och startat nya militära offensiver. Samtidigt har väst aldrig vid något tillfälle satt press på Ukraina för att uppfylla sina åtaganden.

Möjligheterna att skapa fred ligger därför främst i händerna på Tyskland och Frankrike, de väst­makter som tog initiativ till det senaste avtalet, menar Alexander Mercouris.

I ett appendix finns översatt alla viktiga dokument från de försök som hittills gjorts för att lösa konflikten diplomatiskt, från avtalet mellan Janukovitj och den ukrainska oppositionen den 21 februari 2014 till Säkerhetsrådets resolution 2202.

UR BOKEN

Vad Majdanrörelsen och västmakterna måste inse är att med tanke på styrkeförhållandena inom Ukraina, och mellan Ukraina och Ryssland, är den sortens maximalistiska mål som Majdanrörelsen ställde sig helt enkelt ouppnåeliga. Om Ukraina ska ha en framtid som självständig stat inom sina nuvarande gränser måste landet kompromissa om dessa mål så att Ukraina kan komma överens såväl med de rysktalande i östra Ukraina som med Ryssland. Det ligger i Ukrainas eget intresse att detta sker så snart som möjligt. Om Ukraina istället väljer att hela tiden öka insatserna i något som börjar likna ett parti om allt eller intet, är risken att landet till sist går tomhänt ur spelet.

OM FÖRFATTAREN

Alexander Mercouris är utrikespolitisk redaktör för nättidningen Russia Insider, där han publicerar artiklar om internationella frågor med särskild inriktning på Ryssland och juridik. I tolv år arbetade Alexander Mercouris som jurist vid Royal Courts of Justice i London, specialise­rad på mänskliga rättigheter och konstitutionell rätt. Hans familj har varit framstående i grekisk po­li­tik under flera generationer. Han är bosatt i London.

Läs mer

Fler böcker inom samma kategorier

Syriens tystade röster

Syriens tystade röster är en sakligt svidande uppgörelse med den syn på Syrienkonflikten som dominerat inom svensk journalistik och politik sedan kriget startade 2011.

199 kr

Trumps röda linje

Den världsberömde repor­tern Sey­mour M. Hersh visar att Donald Trump bombade Syrien, trots att de upp­gifter han fått från sin underrättelsetjänst visade att det inte fanns några bevis för att syrierna använt kemiska vapen. ”Det här var ingen kemisk attack”, säger en säker­hetsrådgivare. ”Det är rena sagorna.”

55 kr

Den etniska rensningen av Palestina

I sitt internationella standardverk, Den etniska rensningen av Palestina, som nu utges på nytt i Sverige, hävdar den israeliske historikern att händelserna i Israel/Palestina 1948 bäst kan beskrivas som en regelrätt etnisk rensning.

195 kr