Översättning Lars Ohlsson
264 sidor
Danskt band

Utgivningsår: 2012

ISBN: 9789185703821

Deras kris, våra lösningar

179 kr

Först den dåliga nyheten.

Den kris som våra samhällen befinner sig i är långt större än vad de flesta av oss anar. Redan nu berör den, eller kommer snart att beröra, våra liv i praktiskt taget alla avseenden.

Det är en kris med många ansikten.

En ekonomisk kris – som fråntar miljontals människor deras möjlighet att ­försörja sig, och förvägrar många mat och vatten.

En social­ kris – med en ökande fattigdom och ojämlikhet, som kan med­föra att våra samhällen bryts sönder i konflikter och krig.

En ekologisk kris – som håller på att förvandla vår planet till en ­soptipp och till och med hotar människans hela livsmiljö.

Sedan den goda nyheten.

Krisen är inte ofrånkomlig. Vi skulle kunna leva i en ren och rik värld där alla har ett drägligt och värdigt liv. ­Världen har aldrig varit så rik, och vi har till vårt förfogande all den kunskap och de verktyg som ­behövs. Hindren är inte tekniska, praktiska eller finansiella – utan politiska, intellektuella och ideologiska.

Susan George ger i sin bok inte bara intressanta och ­väl­underbyggda förklaringar till hur vi hamnat i denna svåra belägenhet. Hon beskriver också hur vi kan ta oss ur den. Den nuvarande krisen är ett unikt tillfälle att börja bygga en ny ­värld.

FRÅN MOTTAGANDET I SVERIGE

“En trovärdig uppvisning i rödgrön radikalism.” ”Lasse Karlsson i Miljömagasinet”:http://framtiden.a.se/recensioner/susan-george-deras-kris-v%C3%A5ra-l%C3%B6sningar

“Deras kris. Våra lösningar är en skarp liten bok, skriven av en av den insomnade Attac-rörelsens frontkvinnor. Den bottnar i insikten om att omställning är nödvändig och snarare än att förespråka en världsrevolution är det de små, maktförskjutande reformerna som står i centrum. George är en tänkare med stor kunskap inom såväl klimatforskning som politisk teori och nationalekonomi. Och det som gör hennes bok så briljant är att den väver samman kriserna till ett grått ovädersmoln. Sedan vänds allt upp och ner, det jämntjocka klyvs med blixtrande formuleringar …

Det är med andra ord en fantastisk liten bok som George har skrivit och jag kan bara lyfta på hatten åt Karneval för att den nu finns på svenska i Lars Ohlssons tonsäkra översättning.” ”Rasmus Landström i Upsala Nya Tidning”:http://www.unt.se/kultur/litteratur/mitt-i-varldens-kris-1672216.aspx

“När jag nu läst Susan Georges senaste bok så ges jag åter denna känsla av att ha vidgat min kunskap på ett sätt som får engagemanget att växa. Och någonstans inom mig spirar optimismens låga.

Den här boken kommer i rätt tid. Här klargörs hur den gigantiska finanskrisen skapats. Den nyliberala blinda tron på marknadens underverk. De avgörande politiska besluten om avregleringar inom bank och finanssektorn. Susan George sätter in besluten i sitt klassmässiga sammanhang. Hon pekar ut ‘Davosklassen’. Denna världens överklass som möts i den lilla schweiziska staden i januari varje år. De är ytterst ansvariga.” Stellan Hermansson i Vänsterpress

”Kanske är det till slut självförtroendet i Susan Georges bok som gör den viktig. Hon skriver som om det alltid kommer nya, historiska dagar.” Göran Greider i Aftonbladet

SAGT OM BOKEN

“Det är lika sällsynt som underbart när ett bok av ett av våra mest förtroendeingivande intellekt utkommer i precis det historiska ögonblick när den behövs som mest. Allt vi behöver göra är att plocka upp den och kämpa för att förändra historiens riktning.” Naomi Klein

UR DERAS KRIS; VÅRS LÖSNINGAR

“Den enorma uppgift som vi har framför oss i vår konfrontation med krisen är att återupprätta både representativ och participatorisk demokrati och därmed erövra och utöva politisk kontroll över våra egna angelägenheter. Vem kan tänkas uträtta något sådant eller, mer rakt på sak, vem har äkta materiellt och moraliskt intresse att göra något åt detta? Svaret är enkelt. Det hämningslösa finanskapitalet har visat sig vara fiende till alla: arbetare, pensionärer, jordbrukare, fackföreningsfolk, småföretagare, entreprenörer, miljövänner, anställda inom och brukare av samhällstjänsterna. Listan kan göras längre. Finanskapitalet har avlägsnat sig från de problem och sysslor som angår ‘verkliga människor’, de som lever i den reella ekonomin, samtidigt som det blivit till mer fördärv för deras liv. Allt det kan göra är att skapa bubblor: praktiskt taget allas välfärd är beroende av att man lyckas förändra den värld där finanskapitalet styr.” Susan George

OM SUSAN GEORGE

Susan George är forskare i sociala och ekonomiska ämnen, hedersordförande för Attac i Frankrike och styrelseordförande i Transnational Institute, en organisation för forskare i hela världen som verkar för social rättvisa. Hon har skrivit fjorton böcker som översatts till många språk och är. På svenska har tidigare utkommit bl. a. Skuldbumerangen (1994) och WTO bakom fasaden (2001). Hennes banbrytande bok om världssvälten från 1976, How the Other Half Dies, räknas som en samhällsvetenskaplig klassiker.

Läs mer

Fler böcker inom samma kategorier

,

Vårt folk

Den litauiska författaren Ruta Vanagaite och den israelisk-amerikanske historikern Efraim Zuroff utforskar tillsammans det mörka kapitel i Litauens historia som utspe­lade sig under den nazityska ockupationen då 200000 judar mördades.

199 kr

Det internationella genombrottet

Under 1800-talet genomgick Norge vad som brukar kallas det nationella genombrottet, ett uppsving för inhemsk kultur som 1905 ledde fram till brytningen med Sverige och en själv­ständig stat.

199 kr