Översättning Lars Ohlsson Danskt band 326 sidor

Utgivningsår: 2016

ISBN: 9789187207549

­Entreprenörs­staten

Så skapade staten smarta telefoner och andra epokgörande innovationer

199 kr

Staten – inte det privata näringslivet – har varit den drivande kraften bakom en rad epokgörande innovationer det senaste halv­seklet.

Det hävdar den italiensk-amerikanska ekonomen Mari­ana Mazzucato i sin uppmärksammade och prisbelönta bok ­Entreprenörs­staten.

I en rad inträngande fallstudier, från bland annat it-industrin, bioteknologin och miljöinnovations­området, visar hon hur de ­inledande och avgörande investering­arna och forsknings­sat­sningarna i hög grad har bekostats med offentliga medel.

Först efter att dessa ofta riskfyllda insatser ­visat sig bli fruktbärande har den privata sektorn trätt in som en aktör, för att skörda vinsterna och ta åt sig äran.

Vartenda tekno­logiskt framsteg som gör en Iphone så smart har staten att tacka för sin existens, det gäller såväl internet och GPS-teknik, som touch-screen-displayen och röstaktiverings­tekniken Siri.

OM FÖRFATTAREN
Mariana Mazzucato är en italiensk-amerikansk professor i innovativ ekonomi vid Science Policy Research Unit, University of Sussex, Storbritannien.

För ­Entreprenörs­staten tilldela­des hon 2014 SPERI-priset i nationalekonomi av New Statesman och Sheffield University. Bland de nominerade fanns bland andra Thomas Piketty.

2015 tilldelades Entreprenörs­staten priset för årets bästa vetenskap­liga publikation av Friedrich Ebert-stiftelsen, Tyskland.

 

OM BOKEN

”Produktionsökningen per capita bestämmer levnadsstandarden. Innovationerna bestämmer produktionsökningen per capita. Men vad bestämmer innovationerna?

Den konventionella ekonomin erbjuder som förklaring abstrakta modeller. Den gängse uppfattningen är att svaret måste sökas i den privata företagsamheten. I denna briljanta bok argumenterar Mariana Mazzucato för att teorierna är oanvändbara och att svaret är ofullständigt. Ja, innovationerna är beroende av djärv företagaranda, men det är inte den privata sektorn som tar de djärvaste riskerna och gör de största genombrotten, utan det är den så hårt kritiserade staten.

Har det någon betydelse att statens roll lämnats utanför historien? Mazzucato hävdar att det är ytterst väsentligt.

För det första sätter de politiska beslutsfattarna tilltro till synen att staten bara är ett hinder, vilket leder dem till att dra tillbaka sitt stöd till innovationer och därmed beröva mänskligheten dess bästa utsikter för ­välstånd.

För det andra har staten också, och i allt ­hög­re grad, accepterat att den finansierar riskerna medan den privata sektorn skördar vinsterna. Det som därmed framträder är inte ett verkligt symbiotiskt ekosystem för inno­vationer, utan en parasitär variant.

Denna bok driver en kontroversiell tes, som emellertid i grunden är korrekt. Underlåtenheten att erkänna statens roll i att driva på innovationerna kan mycket väl vara det största hotet mot växande välstånd.” Martin Wolf i Financial Times

”Nästa teknologiska revolution, sä­ger Mazzucato, måste vara grön om vi ska ha någon framtid. Tror vi att marknaden kan stoppa klimatförändringarna och på egen hand ersätta oljan med miljövänliga energikällor kommer vi att vänta förgäves. Detta kräver ’långsiktiga ekonomiska insatser av ett slag som riskkapitalisterna inte är beredda att åta sig’. Den nuvarande generationen politiker har inte förstått hur viktig statens roll är: ’många nationella strategier bestäms mer av rädsla än av mod.’
Därför är det ’mer än någonsin nödvändigt att berätta den verkliga historien bakom innovationer samt ekonomisk tillväxt och utveckling’, skriver Mazzucato. Hennes bok ligger helt rätt i tiden. Uppmärksamheten kring böcker som Wilkinsons och Picketts Jämlikhetsanden (2010), Pikettys Kapitalet i tjugoförsta århundradet (2015) och Joris Luyendijks finansreportage Simma med hajar antyder att de stora avregleringarnas tid är över. Den nyliberala eran som inleddes på åttiotalet gav aldrig den välståndsökning som utlovades: den har bara utarmat samhället och gjort den rikaste procenten groteskt mycket rikare.” Håkan Lindgren i Göteborgs-Posten

Läs mer

Fler böcker inom samma kategorier

Ny

Navigationsexperten

Vad var orsaken till att mitt under det kalla kriget en kärnvapenbestyckad sovjetisk ubåt gick på grund i Gåsefjärden i Blekinge skärgård? Var det en navigationsblunder? Var det ett avsiktligt intrång? Vad var i så fall avsikten? I Navigationsexperten presenterar Ola Tunander nya fakta som kan förklara den till synes mystiska händelsen.

195 kr

Irreversibel skada

I Irreversibel skada undersöker Abigail Shrier varför antalet tonårs­flickor som hävdar att de lider av könsdysfori och identifierar sig som trans­­personer har ökat dramatiskt.

189 kr

Inställd apokalyps

Klimatförändringarna leder inte till vår undergång. Sol- och vindkraft kan inte ersätta fossila energikällor. Skogsbränderna har inte blivit fler. Isbjörnarna håller inte på att försvinna … I fråga efter fråga har den apokalyptiska miljörörelsen hamnat fel, menar Michael Shellenberger.

195 kr