Om obligatoriskt munskydd – Utdrag ur boken ”Falsklarm om corona?”

20 november 2020

Kampanjen för obligatoriskt munskydd tilltar i styrka. Alla medier, inklusive alternativmedier, tycks delta i den.

I ett sådant läge kan det vara värt att ta ett steg tillbaka och lyssna på kvalificerade motröster.

De erfarenheter som Sverige gjort de senaste decennierna talar inte direkt för att stora, ensidiga mediala kampanjer är en bra metod för att ändra på politiska regelverk eller få människor att tycka rätt. Särskilt kanske inte när det, som här, gäller en komplicerad medicinteknisk fråga.

I höstas publicerade Karneval en bok om coronakrisen av de två tyska forskarna Sucharit Bhakdi och Karina Reiss, Falsklarm om corona? (https://www.karnevalforlag.se/bocker/falsklarm-om-coronoa/). Nedan återger jag avsnittet om munskydd inklusive noter.

Har författarna helt fel? Eller ligger det någonting i det de säger? Eller bör vi dra slutsatsen att inte dra någon slutsats då evidensen är motstridande?

Björn Eklund
Förläggare
Karneval förlag

 

*

 

Om obligatoriskt munskydd

Av Sucharit Bhakdi och Karina Reiss

Ur Falsklarm om corona? (Karneval förlag 2020)

Översättning: Ulrika Junker Miranda

 

Det saknas tydlig evidens för att människor som inte är sjuka, och som inte vårdar en patient, bör bära munskydd för att reducera överföring av influensa eller covid-19.(1) Vi känner inte till en enda vetenskapligt grundad och oomtvistad studie som motsäger följande påståenden:

• Det finns inga vetenskapliga belägg för att symtomfria personer utan hosta och feber sprider smittan.

• Enkla munskydd stoppar inte, och kan inte stoppa, viruset.(2)

• Munskydd förhindrar inte, och kan inte förhindra, en infektion.

• Icke-medicinska munskydd har mycket låg filtreringseffektivitet.(3)

• Operationsmasker av bomull är associerade med en hög­­re risk för penetration av mikroorganismer (97 procents penetration). Fuktansamling, återbruk av masker och dålig filtrering kan resultera i ökad risk för infektion.(4)

Coronaviruspartiklarnas storlek är 160 nanometer eller 0,16 mikro­meter. Storleken på ”porerna” i enkla bomullsmunskydd är 0,3 mikrometer. Partiklarna tar sig igenom konventionella munskydd eller skyddsmasker av tyg lika lätt som genom ett öppet fönster.

När den tyska regeringen rekommenderar att man ska bära munskydd tror många äldre att maskerna ger dem skydd och att detta måste vara effektivt. Men det är precis tvärtom: Om man bär munskydd finns det allvarliga hälsorisker, särskilt för personer med lungsjukdomar och hjärtsvikt, men även för patienter med ångeststörning och paniksyndrom samt naturligtvis även för barn. Till och med WHO tillkännagav inledningsvis att det inte är meningsfullt med allmänt bruk av munskydd i det offentliga rummet.(5)

Vad säger då RKI [Robert Koch-institutet, den tyska folkhälsomyndigheten]? I enlighet med den politiska om­svängningen ändrade man påpassligt den ur­sprung­liga rekommen­dationen. Nu ska man dock komma ihåg att RKI i alla av­se­en­den är en myndighet som är underordnad hälso- och sjuk­­vårdsministeriet och ytterst den tyska regeringen.

Efter det att RKI mycket länge och helt korrekt har uttalat sig mot en allmän användning av munskydd kommer det plötsligt: ”Om människor – även de som inte har symtom – bär munskydd i förebyggande syfte skulle det kunna minska risken för överföring av virus till andra. Detta är dock inte vetenskapligt bevisat.”

Den sista meningen stämmer åtminstone. Det finns ingen vetenskaplig studie som visar att det är av något som helst vär­de att bära munskydd i det offentliga rummet. Det är faktiskt tvärtom.(6,7)

Inga (normala) människor tycker om att bära mask eller munskydd. Men det är förvånansvärt hur mycket mediernas hjärntvätt av befolkningen har åstadkommit. Vad säger mannen/kvinnan på gatan när han/hon får frågan om det obligatoriska munskyddet? ”Om det är obligatoriskt och alla gör likadant så är det också meningsfullt.”

Nåja, om det vore obligatoriskt för alla människor i Tyskland att bära en röd pappersnäsa och alla ställde upp på det – skulle det också vara meningsfullt? Det är skrämmande att människor inte är mer ifrågasättande.

NOTER
1  European Centre for Disease Prevention and Control: Using face masks in the community – Reducing COVID-19 transmission from potentially asymptomatic or pre-symptomatic people through the use of face masks, 8 Apr 2020. PDF nedladdningsbar från ECDC:s hemsida.

2   https://www.acpjournals.org/doi/full/10.7326/M20-1342?url_ver=­Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org&rfr_ dat=cr_­pub++0pubmed&

3   https://academic.oup.com/annweh/article/54/7/789/202744

4   https://bmjopen.bmj.com/content/5/4/e006577

5   https://www.who.int/publications/i/item/advice-on-the-use-of-masks-in-the-community-during-home-care-and-in-healthcare-settings-in-the-context-of-the-novel-coronavirus-(2019-ncov)-outbreak

6   https://www.rcreader.com/commentary/masks-dont-work-covid-a-review-of-science-relevant-to-covide-19-social-policy

7   https://infekt.ch/2020/04/atemschutzmasken-fuer-alle-medienhype-oder-unverzichtbar/