Björn Eklund: Hur påverkas Karneval av coronakrisen?

Enligt den rapport som Bokhandlareföreningen och Förläggareföreningen gjort så har försäljningen av böcker i den fysiska bokhandeln minskat kraftigt samtidigt som försäljningen i nätbokhandeln har ökat kraftigt. Det sammantagna tappet under vecka 11–17 var cirka 10 procent jämfört med förra året.

För Karnevals del står försäljningen till den fysiska bokhandeln tyvärr numera för en ganska liten del av den totala försäljningen, så just det generella tappet i den fysiska bokhandeln behöver kanske inte betyda så mycket.

Den fysiska bokhandeln har redan tidigare förlorat sin roll som en central försäljningskanal för den typ av böcker som Karneval ger ut. Många av Karnevals titlar syns sällan till i den fysiska bokhandelns hyllor. Om fler köpare söker sig till nätbokhandeln istället för den fysiska bokhandeln, så kan det rentav gynna Karneval och liknande utgivare, eftersom alla våra böcker alltid finns tillgängliga i nätbokhandeln.

År 2019 stod försäljningen till den fysiska bokhandeln för 17 procent av Karnevals totala försäljning. Att jämföra med 51 procent till nätbokhandeln och 28 procent i direktförsäljning (bland annat via denna hemsida). Karnevals totala försäljning 2019 var ca 4,3 miljoner kr.

Om coronakrisen kommer att leda till en djup och långvarig ekonomisk nedgång, som innebär att alla typer av bokköpare drar ner på sin konsumtion, så kommer självklart även Karneval att påverkas negativt.

Hursomhelst kör förlaget vidare med fulla segel mot sommaren och hösten. I höst utkommer tio nya titlar, bland dem kan nämnas Woody Allens självbiografi Apropå ingenting och en ny ”titta-barnbok” av Barbro Lindgren, Titta Rödluvan.

Om du tycker att Karneval ger ut viktiga böcker och vill stödja förlaget, så köp Karnevals böcker, gärna via förlagets hemsida!

Björn Eklund
Förläggare